VAIKO GYVENAMOSIOS VIETOS PAKEITIMAS

VAIKO GYVENAMOSIOS VIETOS PAKEITIMAS

Su žmona išsiskyrėme bendru sutarimu. Mūsų sūnaus gyvenamoji vieta buvo nustatyta kartu su mama, kuri po skyrybų kartu su sūnumi išvyko gyventi į užsienį. Po kiek laiko sūnus atskrido į Lietuvą atostogų ir liko gyventi su manimi, kadangi nesutaria su patėviu, nepritapo mokykloje ir t.t. Sūnus kartu su manimi gyvena jau vienerius metus ir grįžti pas mamą į užsienį nebenori, nori gyventi kartu su manimi. Sūnui šiuo metu 15 metų. Kur turėčiau kreiptis, kad vaikas galėtų nuolat likti gyventi su manimi.

Arūnas

 

Keičiantis vaiko interesams, gali keistis ir vaikų gyvenamoji vieta, todėl teismo sprendimas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo neįgyja res judicata galios. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.169 str. 3 d. nustatyta, kad pasikeitus aplinkybėms ar vienam iš tėvų, su kuriuo buvo nustatyta vaiko gyvenamoji vieta, atidavus vaiką auginti ir gyventi kartu su kitais asmenimis, antrasis iš tėvų gali reikšti pakartotinį ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. Taigi, turite teisę kreiptis į teismą su ieškiniu dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo kartu su Jumis.

Tiek tarptautiniuose, tiek nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinta, jog teismas, sprendžiantis vaiko gyvenamosios vietos pakeitimo klausimą, įpareigojamas išsiaiškinti vaiko nuomonę, su kuriuo iš tėvų jis norėtų gyventi. Teismas ginčą išsprendžia vadovaudamasis vaiko interesais bei atsižvelgdamas į vaiko norą. Į vaiko norą gali būti neatsižvelgiama tik tuo atveju, kai vaiko noras prieštarauja jo interesams (CK 3.174 str. 2 d.). Remiantis CK 3.177 str. teismas, nagrinėdamas ginčus dėl vaikų, privalo išklausyti vaiką, sugebantį išreikšti savo pažiūras, ir išsiaiškinti vaiko norus. Žinoma, vertinant vaiko norus ir skiriant tam dėmesį, turi būti atsižvelgta ne vien į vaiko amžių, bet ir į jo brandumą, taip pat į kitas reikšmingas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos vaiko išreikštam norui dėl jo gyvenamosios vietos, pvz., prisirišimą prie asmens, su kuriuo jis gyvena, šio suteikiamas materialines sąlygas, saugumo pojūtį ir kt.

Paminėtina ir tai, kad aplinkos, kurioje gyvena vaikas, stabilumas yra reikšmingas vaiko psichologinei būklei įtaką turintis veiksnys, todėl kai vaikas daugiau nei vienerius metus gyvena tam tikroje aplinkoje, jos pakeitimo galimybė turi būti įvertinama ypač atidžiai. Todėl, mano vertinimu, Jūsų situacijoje sprendžiant nepilnamečio sūnaus gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turėtų būti atsižvelgta ir į tai, kad sūnus faktiškai jau vienerius metus gyvena kartu su Jumis. 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoj teismų praktikoj yra išaiškinta, kad sprendžiant ginčą dėl to, su kuriuo iš tėvų nustatytina vaiko gyvenamoji vieta, tėvų lytis negali suteikti vienam jų privilegijų. Be to, teismas turėtų įvertinti vaiko santykius su kiekvienu iš tėvų, šeimos aplinkos sąlygas, tėvų asmenybės bruožus, požiūrį į vaiko auklėjimą, tobulėjimą, dalyvavimą jį išlaikant ir prižiūrint iki ginčo atsiradimo, galimybes sudaryti jam tinkamas gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi sąlygas (įvertinant tėvų darbo pobūdį, darbo režimą, turtinę tėvų padėtį) ir kt. Tačiau esminis kriterijus, lemiantis teismo išvadas dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ar jos pakeitimo – vaiko interesai.

 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.