TEISMO LEIDIMAS PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

TEISMO LEIDIMAS PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

Parduodame mums su žmona bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausantį butą ir rengiamės pirkti kitą gyvenamąjį būstą. Kreipėmės į notarą dėl pirkimo – pardavimo sutarties tvirtinimo, tačiau notaras nurodė, kad visų pirma privalome gauti teismo leidimą parduoti butą, kadangi turime nepilnametį sūnų. Kur turėtume kreiptis dėl teismo leidimo išdavimo ir kokių dokumentų reikia?

Marius

Nekilnojamojo turto pardavimas, kai asmuo turi nepilnamečių vaikų, yra šiek tiek sudėtingesnis nei įprastai. Siekiant apsaugoti nepilnamečių vaikų interesus bei užtikrinti jų teisę į gyvenamąjį būstą, vaiko tėvai, norėdami perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, turi kreiptis į teismą dėl teismo leidimo parduoti nekilnojamąjį turtą išdavimo ir įrodyti, kad gyvenamojo būsto pardavimas nepažeis nepilnamečio vaiko interesų ir nepablogins jo gyvenimo sąlygų.

Būtina pabrėžti, kad teismo leidimą parduoti nekilnojamąjį turtą būtina gauti tik tuo atveju, jei yra parduodamas vienintelis šeimos turimas gyvenamasis būstas. Nuosavybės teise valdant keletą gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto objektų, teismo leidimo gauti nereikia.

Norint gauti teismo leidimą parduoti nekilnojamąjį turtą, turite kreiptis į savo gyvenamosios vietos apylinkės teismą su laisvos formos prašymu išduoti teismo leidimą. Bylos dėl teismo leidimų išdavimo nagrinėjamos rašytinio proceso tvarka, todėl į teismo posėdžius vykti nereikia. Teismas prašymą išduoti teismo leidimą išnagrinėja ne vėliau kaip per penkias darbo dienas ir išsiunčia teismo nutartį pareiškėjui paštu jo nurodytu adresu.

Kai sprendžiamas klausimas, susijęs su nepilnamečio vaiko teisėmis (šiuo atveju teise į gyvenamąjį būstą), leidimo išdavimo klausimą teismas sprendžia atsižvelgdamas išimtinai į vaiko interesus. Todėl prašyme išduoti teismo leidimą turite nurodyti, ar šeimos gyvenamojo būsto pardavimas nepažeis Jūsų nepilnamečio vaiko gyvenimo, mokymosi bei vystymosi sąlygų, taip pat kokių veiksmų imsitės, kad užtikrintumėte, jog šeima turėtų kur gyventi. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 582 str. 4 d., kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį, teismas, atsižvelgdamas į aplinkybės, turi teisę reikalauti, kad pareiškėjas pateiktų įrodymus, patvirtinančius šeimos turtinę padėtį (pajamas, santaupas, kitą turtą, prievoles), duomenis apie perleidžiamą šeimos turtą, duomenis iš vaiko teisių apsaugos tarnybos apie vaiko tėvus, taip pat būsimo sandorio preliminarias sąlygas ir jo įvykdymo galimybes bei vaiko teisių apsaugos galimybes sandorio neįvykdymo atveju ir kitus įrodymus. Taigi, kartu su prašymu išduoti leidimą, teismui turite pateikti ir šiuos dokumentus: savo bei žmonos asmens dokumentų kopijas, nepilnamečio vaiko gimimo liudijimo kopiją, parduodamo nekilnojamojo turto registro išrašą, pateikti duomenis apie savo ir žmonos gaunamas pajamas, duomenis apie turimas santaupas, įsipareigojimus kredito įstaigoms, taip pat pateikti informaciją apie kitą nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą (jei tokio yra), vaiko teisių apsaugos tarnybos pažymą apie tėvus. Jeigu pardavę butą rengiatės pirkti kitą gyvenamąjį būstą, teismui reikėtų pateikti ir perkamo nekilnojamojo turto preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties kopiją – tai patvirtins, jog parduodant butą nepilnamečio vaiko interesai nebus pažeisti, kadangi pardavę butą Jūs pirksite kitą nekilnojamąjį turtą ir taip užtikrinsite vaiko teisę į gyvenamąjį būstą bei geras vystymosi sąlygas.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt

R. Malevskytės konsultacija 2017 m. birželio mėn. buvo publikuojama viename populiariausių internetinių portalų www.15min.lt. 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/namai/teisininkas-atsako-busto-pardavimas-kai-seimoje-yra-nepilnameciu-vaiku-1034-812966