ŠUNS LAIKYMAS DAUGIABUTYJE

ŠUNS LAIKYMAS DAUGIABUTYJE

Mano kaimynas turi gigantišką šunį ir laiko jį daugiabutyje. Jis loja, neduoda ramybės, be to, šuns šeimininkai jį vežioja liftu į lauką ir iš jo, liftas smarkiai šunimi dvokia. Ar yra kokių priemonių, kad apginčiau savo, kaip daugiabučio gyventojo, teises? Ar gali didelis šuo būti bute? P.S. Šuo ne kovinis.

Antanas

 

Laikyti augintinius daugiabučiuose yra visiškai normalu ir leistina, tačiau gyvūnų augintojai turėtų laikytis gyvūnų laikymo taisyklėse nustatytų reikalavimų ir atsakingai vykdyti savo pareigas. Gyvūnų laikymo taisykles, reglamentuojančias gyvūnų laikymo, priežiūros, vedžiojimo ir kitus reikalavimus, yra patvirtinusios daugelis Lietuvos savivaldybių.

Pavyzdžiui, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Kauno mieste taisyklių (toliau – Taisyklės) 7 p. skelbia, kad gyvūnus Kauno mieste leidžiama laikyti tik laikantis šių Taisyklių reikalavimų. Gyvūno savininkas arba atsakingas asmuo privalo garantuoti, kad gyvūno auginimas ir laikymas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei, nuosavybei, nepažeis kitų asmenų teisių ir interesų (Taisyklių 12 p.). Taip pat gyvūno savininkas arba atsakingas asmuo privalo užtikrinti, kad gyvūnas netrikdytų viešosios rimties (Taisyklių 13 p.). Jeigu kaimynų šuo nuolatos loja, galite kreiptis į policijos pareigūnus, kurie atvykę ir konstatavę pažeidimą, šuns savininkui surašys administracinio nusižengimo protokolą ir skirs baudą. Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo ir kitų gyvūnų gerovės ir apsaugos, atskirų rūšių gyvūnų ženklinimo ir registravimo reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 30 iki 120 eurų, o pakartotinis pažeidimas - užtraukia baudą nuo 120 iki 230 eurų, taip pat gali būti skiriamas gyvūnų konfiskavimas (Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso 346 str. 1 d., 3 d., 20 d.).

Gyvūnai, atsižvelgiant į jų veislę ar rūšį, bendrojo naudojimo patalpose turi būti nešami specialiuose narveliuose, kuprinėse, ant rankų arba vedami su sutrumpintu iki 1 metro pavadėliu ir su antsnukiu ar be jo, o gyvūną vedantis asmuo turi užtikrinti, kad gyvūnas nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams (Taisyklių 27.3 p.). Kelti liftu gyvūnus daugiabučiuose namuose galima, jei tam neprieštarauja žmonės, esantys lifte, kitaip tariant Jums esant lifte ir prieštaraujant kilti liftu kartu su gyvūnu, šuns savininkui šunį vežti liftu draudžiama (Taisyklių 27.4 p., 90.17 p.).

Paminėtina ir tai, kad gyvūno savininkas arba atsakingas asmuo privalo laikytis sanitarijos ir higienos reikalavimų ir užtikrinti, kad gyvūnas nedarytų žalos aplinkai, neterštų laiptinės, lifto ir kitų bendrojo naudojimo vietų. Gyvūno savininkas arba atsakingas asmuo privalo nedelsiant išvalyti ir sutvarkyti gyvūno priterštas vietas (Taisyklių 27.5 p.). Pastebėjus, kad šuns savininkas nesilaiko šių reikalavimų, turite teisę kreiptis į sanitarijos inspekciją.

Taisyklėse nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolę užtikrina savivaldybė. Teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus už Taisyklių nesilaikymą turi savivaldybės administracijos direktoriaus tam įgalioti specialistai ir Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekse nurodyti pareigūnai. Asmenys, pažeidę Taisykles, yra baudžiami Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.