PRALEISTO PALIKIMO PRIĖMIMO TERMINO ATNAUJINIMAS

PRALEISTO PALIKIMO PRIĖMIMO TERMINO ATNAUJINIMAS

Prieš devynerius metus mirė mano tėvas. Prieš mirtį tėvas išpardavė visą savo turtą ir gautus pinigus padalijimo visiems trims savo vaikams (man ir mano sesei bei broliui) lygiomis dalimis. Kadangi galvojome, kad daugiau jokio turto nėra, tai ir į notarą dėl palikimo priėmimo nei aš, nei mano brolis ir sesuo, nesikreipėme. Vis dėlto, praėjus devyneriems metams, sužinojome, kad po tėvo mirties liko namų valdos žemės sklypas, kurio, mūsų žiniomis, niekas nepaveldėjo. Kreipėmės į notarą norėdami priimti palikimą, tačiau notaras paaiškino, kad yra praleistas palikimo priėmimo terminas. Ar galima priimti palikimą, jei yra praleistas jo priėmimo terminas? Algirdas

Paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Taigi, Lietuvos teisės aktai užtikrina, kad fizinio asmens užgyventas turtas, jo turtinės teisės jam mirus nesibaigs, o pereis testamentu jo paskirtiems asmenims arba įstatymo nustatyta tvarka – jo artimiesiems.

Visų pirma, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti. Palikimo priėmimu laikomi aktyvūs įpėdinio veiksmai, kuriais jis išreiškia savo valią, liudijančią jo sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir priimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš priimamo palikimo. Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 5.50 str. 2 d. įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti arba padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Antra, palikimas turi būti priimtas per 3 mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Tačiau, praleistą palikimo priėmimo terminą teismas gali atnaujinti, jeigu pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių (CK 5.57 str. 1 d.).

Taigi, praleidę palikimo priėmimo terminą, Jūs turite dvi galimybes – arba kreiptis į teismą dėl praleisto palikimo priėmimo termino atnaujinimo, arba kreiptis į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo prašant teismo nustatyti, kad palikimas priimtas faktiškai pradėjus jį valdyti.

Pirmuoju atveju, t. y. kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl praleisto palikimo priėmimo termino atnaujinimo, būtina nurodyti svarbias priežastis, dėl kurių palikimo priėmimo terminas buvo praleistas, t. y. nurodyti, kas sutrukdė įgyvendinti savo teisę į palikimą. Pagal CK 5.57 str. 1 d. teismas gali praleistą terminą atnaujinti, jeigu pripažįsta, kad terminas yra praleistas dėl svarbių priežasčių. Įstatyme nenurodyta, kokios priežastys pripažįstamos svarbiomis, taigi kiekvienoje byloje teismas, įvertinęs konkrečias byloje nustatytas aplinkybes, sprendžia, ar yra pagrindas atnaujinti pareiškėjo praleistą terminą palikimui priimti.

Antruoju atveju, t. y. kreipiantis į teismą su pareiškimu dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir prašant teismo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad palikimas priimtas faktiškai pradėjus jį valdyti, būtina nurodyti kuo pasireiškė faktinis palikimo valdymas. Remiantis CK 5.51 str. 1 d. įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Svarbu pabrėžti, kad įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą. Tai reiškia, kad jei įpėdinis per 3 mėnesius nesikreipia į notarą, bet ima faktiškai valdyti nors kokią palikimo dalį (pvz., asmeninius palikėjo daiktus), jis laikomas priėmusiu visą palikimą faktinio valdymo būdu. Žinoma, tapti pilnateisiu priimto palikimo savininku vien faktinio pradėjimo palikėjo turtą valdyti nepakanka. Būtina kreiptis į teismą, kad jis nustatytų juridinį faktą, kad palikimas priimtas jį faktiškai pradėjus valdyti ir tokio teismo sprendimo pagrindu kreiptis į notarą, kad šis išduotų paveldėjimo tiesės liudijimą. Faktinį palikimo priėmimą teisme leidžiama įrodinėti visomis įrodinėjimo priemonėmis: rašytiniais ir daiktiniais įrodymais, liudytojų parodymais ir pan.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.

R. Malevskytės konsultacija 2017 m. kovo mėn. buvo publikuojama viename populiariausių žurnalų moterims Lietuvoje "Moters patarimai".