PINIGŲ PAVELDĖJIMAS

PINIGŲ PAVELDĖJIMAS

Mirė mano mama, noriu priimti palikimą. Jokio turto mama neturėjo, tik tam tikrą pinigų sumą banke. Noriu sužinoti, kaip paveldimi pinigai ir kur turėčiau kreiptis?

Jovita

 

Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 5.1 str. paveldėjimas – tai mirusio fizinio asmens turtinių teisių, pareigų ir kai kurių asmeninių neturtinių teisių perėjimas jo įpėdiniams pagal įstatymą arba (ir) įpėdiniams pagal testamentą. Paveldimi materialūs dalykai (nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai) ir nematerialūs dalykai (vertybiniai popieriai, patentai, prekių ženklai ir kt.), palikėjo turtinės reikalavimo teisės ir palikėjo turtinės prievolės, įstatymų numatytais atvejais intelektinė nuosavybė (autorių turtinės teisės į literatūros, mokslo ir meno kūrinius, gretutinės turtinės teisės bei teisės į pramoninę nuosavybę) ir kitos įstatymų nustatytos turtinės teisės bei pareigos.

Dėl paveldėjimo (taip pat ir piniginių lėšų) reikia kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą su prašymu išduoti paveldėjimo teisės liudijimą. Paveldėjimo teisės liudijimas yra oficialus palikimo priėmimo faktą ir teisę į palikimą patvirtinantis dokumentas. Paveldėjimo teisės liudijimas įpėdiniams yra išduodamas suėjus trims mėnesiams nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.67 str. 1 d.).

Pažymėtina tai, kad į notarą su prašymu išduoti paveldėjimo teisės liudijimą reikia kreiptis per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Praleidus šį terminą, turėsite kreiptis į teismą dėl palikimo priėmimo termino atnaujinimo arba juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo (palikimo priėmimo faktiškai pradėjus turtą valdyti).

Jūsų mirusios mamos banko sąskaitoje esančios piniginės lėšos Jums bus išmokėtos bankui pateikus notaro išduotą paveldėjimo teisės liudijimą.

Paveldint kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius bei pinigines lėšas yra mokamas paveldimo turto mokestis. Mokestis apskaičiuojamas procentais nuo paveldimo turto apmokestinamosios vertės taikant šiuos tarifus: 1) jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė ne didesnė kaip 150 000 eurų – 5 %; 2) jeigu paveldimo turto apmokestinamoji vertė viršija 150 000 eurų – 10 %. Tačiau paveldimo turto mokesčio įstatyme yra nustatytos tam tikros lengvatos – paveldimo turto mokesčiu neapmokestinamas sutuoktinio, tėvų, vaikų, taip pat brolių, seserų ir senelių bei vaikaičių paveldimas turtas (ši paveldimo turto mokesčio lengvata taikoma neatsižvelgiant į paveldimo turto vertę), taip pat paveldimo turto mokesčiu neapmokestinamas turtas, kurio apmokestinamoji vertė yra mažesnė nei 3 000 eurų.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad įpėdinis atsako už palikėjo skolas visu savo turtu. Tačiau, įpėdinis, priėmęs palikimą pagal antstolio sudarytą turto apyrašą, už palikėjo skolas atsako tik paveldėtu turtu (CK 5.53 str.). Dėl palikimo priėmimo pagal turto apyrašą įpėdinis pareiškimu turi kreiptis į palikimo atsiradimo vietos notarą, kuris nedelsdamas išduoda įpėdiniui vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo. Notaro išduotą vykdomąjį pavedimą dėl turto apyrašo sudarymo įpėdinis ne vėliau kaip per dvi savaites turi pateikti bet kuriam palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismo veiklos teritorijoje veikiančiam antstoliui, kuris per 1 mėn. sudaro turto apyrašą.

 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.