NUOMININKAI SU NEPILNAMEČIAIS VAIKAIS

NUOMININKAI SU NEPILNAMEČIAIS VAIKAIS

Ar rizikinga nuomoti gyvenamąjį būstą nuomininkams, turintiems nepilnamečių vaikų? Ar gali kilti sunkumų norint nutraukti nuomos sutartį su nuomininkais, auginančiais nepilnamečius vaikus, jei jie nemokėtų nuomos ar komunalinių mokesčių arba pažeistų kitas nuomos sutarties sąlygas?

Irina

Visuomenėje vyrauja mitas, jog nuomoti gyvenamąjį būstą nuomininkams, turintiems nepilnamečių vaikų, yra rizikinga ir gali sukelti sunkumų nuomos sutarties nutraukimo atveju. Tačiau tai yra tik mitas. Bet koks nemokus bei piktybinis nuomininkas (net ir neturintis nepilnamečių vaikų) yra problema. Taigi, problematiška gali būti norint iškeldinti bet kokį nemokų nuomininką ir nepilnamečių vaikų buvimas situacijos iš esmės nekeičia.

Priverstinis iškeldinimas iš nuomojamo gyvenamojo būsto, nepriklausomai nuo vaikų egzistavimo, yra gana retas dalykas. Būstą nuomojant pagal sutartį, joje paprastai be kita ko būna nurodytos ir sąlygos, kuriomis nuomininkas turi išsikraustyti, tad paprastai jokių problemų dėl to nekyla.

Pagal Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.579 str. 2 d. nuomos sutartys tarp fizinių asmenų gali būti sudaromos žodžiu (išskyrus terminuotas nuomos sutartis, kurios privalo būti sudaromos raštu). Tačiau, norint išvengti sunkumų nutraukiant nuomos sutartį su nemokiu ar piktybiniu nuomininku, rekomenduotina nuomos sutartį visais atvejais sudaryti raštu, aptariant visas gyvenamojo būsto nuomos sąlygas, taip pat nuomos sutarties nutraukimo atvejus bei terminus, atsiskaitymų už komunalinius mokesčius tvarką, taip pat nuomininko išsikraustymo iš nuomojamų patalpų tvarką bei terminus, fiksuoti gyvenamųjų patalpų būklę ir kt. Taigi, esminis dalykas – visais atvejais nuomojant gyvenamąjį būstą sudaryti rašytinę nuomos sutartį. Be to, visada rekomenduotina prieš pasirašant nuomos sutartį, surinkti kuo daugiau informacijos apie potencialų nuomininką – pasidomėti, ar žmogus yra dirbantis, ar mokus ir pan.

Svarbu atkreipti dėmesį ir į tai, kad gyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali būti panaudota prieš trečiuosius asmenis tik įregistravus ją įstatymų nustatyta tvarka viešame registre (CK 6.579 str. 4 d.), todėl rekomenduotina nuomos sutartį įregistruoti nekilnojamojo turto registre (kreipiantis į VĮ „ Registrų centras” reikės pateikti nuomos sutarties originalą).

Siekiant kuo labiau apsisaugoti nuo nuomininko nemokumo ir su tuo susijusių pasekmių, galite reikalauti sumokėti didesnį užstatą, kuris nuomos sutarties nutraukimo atveju būtų grąžinamas nuomininkui, jei nuomininkas būtų pilnai atsiskaitęs tiek su nuomotoju, tiek su komunalinių paslaugų teikėjais. Taip pat nuomos sutartyje galite numatyti, kad nuomos mokestis mokamas už einamąjį mėnesį (pavyzdžiui, iki einamojo mėnesio 5 d. ar pan.) ar už vieną mėnesį į priekį, kas padės kontroliuoti, kad nesusidarytų nuomos mokesčio įsiskolinimas. Taip pat, siekiant sumažinti bet kokią riziką nuomojant Jums nuosavybės teise priklausantį gyvenamąjį būstą, galite sudaryti terminuotą nuomos sutartį, jei nuomininkas nustatyta tvarka ir terminais vykdys nuomos sutarties sąlygas, tai sutartį su juo galėsite pratęsti ir atvirkščiai. Tačiau, pasakytina tai, kad pasibaigus gyvenamosios patalpos nuomos sutarties terminui, nuomininkas, tinkamai vykdęs nuomos sutarties sąlygas, turi pirmenybės teisę sudaryti gyvenamosios patalpos nuomos sutartį naujam terminui (CK 6.607 str. 1 d.). Taigi, nuomos sutartyje galite nurodyti sąlygas, kurios neleistų asmeniui piktnaudžiauti nuomos sutarties nutraukimo atveju.

Lietuvos Respublikos teisės aktai gina nuosavybės teises (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str. įtvirtinta, kad nuosavybė yra neliečiama). Todėl pabrėžtina tai, kad iš nuomojamo gyvenamojo būsto gali būti iškeldinta net ir šeima, auginanti nepilnametį vaiką, jei nevykdo ar netinkamai vykdo nuomos sutarties sąlygas.  Tačiau pagal Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo nuostatas, nė vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamosios vietos. Nuomininkui, turinčiam nepilnamečių vaikų, nuomos sutarties nutraukimo atveju atsisakant išsikelti iš nuomojamo būsto, dėl nuomos sutarties nutraukimo ir nuomininko iškeldinimo turėtumėte kreiptis į teismą, tokiais atvejais teismo procese visada dalyvauja vaiko teisių apsaugos tarnyba, kuri teikia teismui išvadą. Nuomos sutartis būtų nutraukta teismine tvarka, tačiau teismas, gindamas nepilnamečių vaikų interesus, gali sprendimo vykdymą atidėti ir skirti terminą šeimai išsikraustyti (pavyzdžiui, 2 mėnesius). Tačiau tai yra gana reti ir išskirtiniai atvejai. Taigi, mano vertinimu, renkantis nuomininkus derėtų stengtis įvertinti, kiek jie yra padorūs, tvarkingi ir mokūs žmonės, o ne spręsti apie juos pagal priklausymą kokiai nors socialinei grupei.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.

R. Malevskytės konsultacija 2017 m. liepos mėn. buvo publikuojama viename populiariausių žurnalų moterims Lietuvoje "Moters patarimai".