NEPILNAMEČIO VAIKO IŠLAIKYMO DYDIS

NEPILNAMEČIO VAIKO IŠLAIKYMO DYDIS

Sveiki, auginu šešerių metų sūnų, su vyru bei sūnaus tėvu šiuo metu skiriamės. Sūnaus tėvas grasina, jog išlaikymo savo vaikui nemokės. Kokio dydžio išlaikymo vaikui galiu reikalauti teisme? Ar galiu sūnaus išlaikymui prisiteisti po 300.00 eurų per mėnesį? Inesa

 

Konstitucijos 38 str. 6 d. nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Tėvai pareigą išlaikyti savo vaikus privalo vykdyti nepriklausomai nuo to, gyvena jie kartu ar atskirai. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 21 str. 2 d. įtvirtinta abiejų tėvų pareiga vienodai rūpintis vaiko auklėjimu, tinkamai jį prižiūrėti, materialiai išlaikyti, aprūpinti gyvenamuoju būstu. To paties įstatymo 4 str. 1 d. 5 p. nurodyta, kad nė vienas vaikas negali būti paliktas be gyvenamojo būsto, minimalių pragyvenimo lėšų ir globos ar rūpybos.

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Remiantis CK 3.196 str. 1 d. teismas gali priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno jų), kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus, šiais būdais: 1) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; 2) konkrečia pinigų suma; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą. Nė vienai šių išlaikymo formų įstatyme nenustatyta prioriteto, tačiau išlaikymo forma turi būti parinkta tokia, kad užtikrintų vaiko teisės į išlaikymą įgyvendinimą vaikui naudingiausiu būdu. Geriausiai nepilnamečio vaiko poreikius užtikrina išlaikymas, teikiamas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Išlaikymo formą gali lemti privalančio teikti išlaikymą vaiko tėvo turtinė padėtis, gaunamų pajamų dydis, periodiškumas ir panašiai.

Sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio turi būti vadovaujamasi CK 3.192 str. 2 d. įtvirtintais kriterijais: išlaikymo dydis turi būti proporcingas vaiko poreikiams ir tėvų turtinei padėčiai bei užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Nustatydamas konkretaus vaiko poreikių turinį, teismas turi įvertinti, ar išlaikymas bus pakankamas tenkinti būtinas vaiko vystymosi sąlygas, t. y. ar bus patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje, priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams tenkinti, pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas, šiuo metu - 380.00 eurų per mėnesį. Tai reiškia, kad kiekvienas iš tėvų savo nepilnamečio vaiko išlaikymui privalo skirti ne mažiau kaip po 190.00 eurų per mėnesį. Būtent tokia suma teismų praktikoje pripažįstama kaip būtina patenkinti minimalius nepilnamečio vaiko poreikius. Tačiau, kiekvienu konkrečiu atveju nepilnamečio vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo vaiko poreikių bei jo tėvų finansinių galimybių šiuos poreikius tenkinti. Taigi, kreipdamasi į teismą dėl išlaikymo nepilnamečiui sūnui priteisimo, galite reikalauti savo sūnaus išlaikymui priteisti ir po 300.00 eurų kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, tačiau tokį reikalavimą turėsite pagrįsti ir pateikti teismui vaiko poreikių lentelę nurodant kokią sumą ir kokiems konkrečiai vaiko poreikiams tenkinti yra būtina skirti kas mėnesį. Pažymėtina ir tai, kad vaiko poreikiai negali apsiriboti vien tik minimalių vaiko poreikių tenkinimu, turi būti patenkinti ne tik vaiko poreikiai maistui bei aprangai, tačiau ir būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui.

Išlaikymas nepilnamečiui vaikui dažniausiai priteisiamas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Tačiau pažymėtina, kad tėvų galimybė teikti išlaikymą tokia forma turi būti reali, t. y. jie turi nuolat gauti pajamų, ir, be kita ko, turi objektyviai galėti skirti nustatytą jų dalį nepilnamečiam vaikui išlaikyti. Jeigu išlaikymą privalantis teikti tėvas yra mokus, tokia išlaikymo forma garantuoja nustatyto dydžio sumas vaiko išlaikymui kas mėnesį, taip užtikrinant jo kasdienių poreikių tenkinimą. Ši išlaikymo forma paprastai taikoma tuo atveju, kai vaiko tėvas (motina) turi nuolatinių pajamų (uždarbį, pensijas, pašalpas ir kt.). Kai teismas nustato, kad tėvo (motinos) gaunamos pajamos nepakankamos išlaikymo prievolės vykdymui užtikrinti, priteisia išlaikymą kitomis formomis: vienkartine pinigų suma, nekilnojamuoju ar kilnojamuoju turtu.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.).

 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.

R. Malevskytės konsultacija 2017 m. birželio mėn. buvo publikuojama viename populiariausių žurnalų moterims Lietuvoje "Moters patarimai".