NEPILNAMEČIO VAIKO IŠLAIKYMAS TURTU

NEPILNAMEČIO VAIKO IŠLAIKYMAS TURTU

Auginu trejų metų dukrą, su dukters tėvu šiuo metu skiriamės. Dukters tėvas jau kurį laiką niekur nedirba, jokių pajamų negauna, tačiau jam asmeninės nuosavybės teise priklauso ½ dalis buto (kita ½ dalis buto priklauso man), kuriame šiuo metu mes su dukryte gyvename. Dukters tėvas išlaikymo dukrai neteikia. Ar aš galiu prašyti teismo išlaikymą nepilnametei dukrai priteisti ne kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, o turtu (t. y. ½ dalį buto)? Rasa

 

Konstitucijos 38 str. 6 d. nustatyta tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Tėvai pareigą išlaikyti savo vaikus privalo vykdyti nepriklausomai nuo to, gyvena jie kartu ar atskirai.

Nepaisant to, kad geriausiai nepilnamečio vaiko poreikius užtikrina išlaikymas, teikiamas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, tačiau pasitaiko atvejų, kai išlaikymas nustatomas turtu. O tokiais atvejais, kai tėvas išlaikymo nepilnamečiui vaikui neteikia, nes jokių pajamų negauna, tai išlaikymas vaikui turtu yra vienintelė galimybė, kad nepilnamečio vaiko poreikiais būtų pasirūpinta. Tačiau šiuo atveju tėvui, su kuriuo nustatoma nepilnamečio vaiko gyvenamoji vieta, tenka našta vienam pasirūpinti vaiko kasdienių poreikių tenkinimu (maistas, drabužiai, žaislai, vitaminai, laisvalaikis ir pan.). Todėl būtina įvertinta savo gaunamas pajamas.

Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Remiantis CK 3.196 str. 1 d. teismas gali priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno jų), kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus, šiais būdais: 1) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; 2) konkrečia pinigų suma; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą. Nė vienai šių išlaikymo formų įstatyme nenustatyta prioriteto, tačiau išlaikymo forma turi būti parinkta tokia, kad užtikrintų vaiko teisės į išlaikymą įgyvendinimą vaikui naudingiausiu būdu. Išlaikymo formą gali lemti privalančio teikti išlaikymą vaiko tėvo turtinė padėtis, gaunamų pajamų dydis, periodiškumas ir panašiai.

Išlaikymas nepilnamečiui vaikui dažniausiai priteisiamas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Tačiau pažymėtina, kad tėvų galimybė teikti išlaikymą tokia forma turi būti reali, t. y. jie turi nuolat gauti pajamų, ir, be kita ko, turi objektyviai galėti skirti nustatytą jų dalį nepilnamečiam vaikui išlaikyti. Jeigu išlaikymą privalantis teikti tėvas yra mokus, tokia išlaikymo forma garantuoja nustatyto dydžio sumas vaiko išlaikymui kas mėnesį, taip užtikrinant jo kasdienių poreikių tenkinimą. Ši išlaikymo forma paprastai taikoma tuo atveju, kai vaiko tėvas (motina) turi nuolatinių pajamų (uždarbį, pensijas, pašalpas ir kt.). Kai teismas nustato, kad tėvo (motinos) gaunamos pajamos nepakankamos išlaikymo prievolės vykdymui užtikrinti, priteisia išlaikymą kitomis formomis: vienkartine pinigų suma, nekilnojamuoju ar kilnojamuoju turtu. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad išlaikymas priteisiant vaikui nuosavybės teise tam tikrą tėvo (motinos) turtą galimas tik tada, kai jis (ji) neturi nuolatinių pajamų (uždarbio, pensijos, pašalpų ir kt.) ir turi turto, kurį naudojant ar realizuojant būtų gaunamos pajamos vaikui išlaikyti ar kitaip būtų tenkinami vaiko poreikiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. birželio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2006; 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-513/2011). Esminis aspektas, kurį teismas turi įvertinti, spręsdamas dėl priteistino išlaikymo formos, yra tas, kad parinkta išlaikymo forma labiausiai turi atitikti vaiko interesus.

Taigi, jei nepilnametės dukters tėvas jokių pajamų šiuo metu negauna, realių išlaikymo alternatyvų nėra, išlaikymą nepilnametei dukrai teikti kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis ar konkrečia pinigų suma negali, tai ½ dalies buto priteisimas natūra nepilnametės dukters išlaikymui leistų užtikrinti vaiko interesus naudojantis šiuo būstu. Tokiu būdu nepilnametė dukra gautų realų išlaikymą. Tačiau, svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad išlaikymo turtu atveju, tokiu turtu iki vaiko pilnametystės rūpinasi su juo gyvenantis tėvas ar mama, o vaiko nuosavybe turtas tampa tik šiam sulaukus pilnametystės. Sulaukus pilnametystės toks turtas atitenka vaikui, o su juo gyvenęs tėvas ar mama netenka bet kokių teisių į tą turtą.

Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos, tačiau išlaikymo įsiskolinimas negali būti išieškotas daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pareiškimo dienos (CK 3.200 str.).

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.

R. Malevskytės konsultacija 2017 m. balandžio mėn. buvo publikuojama viename populiariausių žurnalų moterims Lietuvoje "Moters patarimai".