JAU GALIMA KREIPTIS DĖL DALIES NUOMOS MOKESČIO KOMPENSAVIMO

JAU GALIMA KREIPTIS DĖL DALIES NUOMOS MOKESČIO KOMPENSAVIMO

Nuo gegužės 4 d. verslas jau gali kreiptis dėl dalies patalpų  nuomos mokesčio kompensavimo, kas yra labai svarbu toms įmonėms, kurių veikla buvo uždrausta dėl karantino – šios įmonės galės pasinaudoti 50 % dydžio nuomos mokesčio kompensacija. Nuomos mokesčio kompensacija bus taikoma ne tik karantino laikotarpiu (nuo 2020 m. kovo 16 d.), bet ir dar du mėnesius po karantino pabaigos. Paraiškas dėl dalies nuomos mokesčio kompensacijos nuomininkai gali pateikti „Invegai” (https://nuoma.invega.lt/login) iki 2020 m. gruodžio 1 d., o kompensacijos turi būti išmokėtos iki 2020 m. gruodžio 31 d.   

 

KAS GALI GAUTI KOMPENSACIJĄ NUOMOS MOKESČIUI? 

Pretenduoti į nuomos mokesčio kompensaciją gali įmonės ir verslininkai, kurie su nuomotoju yra sudarę patalpų nuomos sutartį savo komercinei veiklai vykdyti. Svarbiausios sąlygos kompensacijai gauti – visų pirma, nuomininko (įmonės ar verslininko) veikla buvo uždrausta LR Vyriausybės nutarimu, antra, vertinamos metinės nuomininko pajamos.

 

NUOMOS MOKESČIO KOMPENSACIJOS DYDIS:

Patalpų nuomos mokesčio kompensacijos dydis – 50 % nuo 2020 metų vasario mėn. nuomininkui taikyto nuomos mokesčio dydžio (skaičiuojant nuo sumos be PVM). Kompensacija neturi viršyti faktiškai pareiškėjo mokamo nuomos mokesčio dydžio. 

 

KRITERIJAI, KURIUOS TURI ATITIKTI NUOMININKAS, NORĖDAMAS GAUTI DALIES NUOMOS MOKESČIO KOMPENSACIJĄ:

  • Nuomininko vykdoma komercinė veikla buvo uždrausta LR Vyriausybės nutarimu;
  • Nuomininkas 2019 m. gruodžio 31 d. nebuvo sunkumų patirianti įmonė;
  • Paraiškos kompensacijai gauti pateikimo metu nuomininkas nėra įgijęs bankrutuojančios, restruktūrizuojamos ar likviduojamos įmonės statuso;
  • Nuomininkas pradėjo vykdyti komercinę veiklą ne vėliau kaip 2020 m. kovo 16 d.;
  • Nuomininkas ir nuomotojas nepriklauso tai pačiai įmonių grupei;
  • Paraiškos kompensacijai gauti pateikimo metu nuomininkas yra pateikęs VĮ „Registrų centras“ 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  • Nuomininko sudaryta patalpų nuomos sutartis yra pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. kovo 15 d. ir paraiškos kompensacijai gauti pateikimo metu nuomos sutartis yra galiojanti bei įregistruota VĮ „Registrų centras“;
  • Nuomininkas yra gavęs ne mažesnę kaip 30 % nuomos mokesčio nuolaidą iš patalpų nuomotojo;
  • Nuomotojas nėra fizinis asmuo, turintis daugumą dalyvių balsų pas nuomininką;
  • Nuomininko metinės pajamos 2019 m. neviršijo 50 000 000 EUR arba jo turto balansinė vertė 2019 m. gruodžio 31 d. neviršijo 43 000 000 EUR.