DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS BANDOMUOJU LAIKOTARPIU

DARBO SUTARTIES NUTRAUKIMAS BANDOMUOJU LAIKOTARPIU

Neseniai įsidarbinau naujame darbe, dirbu pagal neterminuotą darbo sutartį, tačiau yra nustatytas 3 mėn. bandomasis laikotarpis (kuris dar nesibaigė). Noriu išeiti iš darbo. Prieš kiek laiko turiu informuoti darbdavį, kad išeinu iš darbo? Ar man būtina atidirbti 20 dienų?

Nijolė

 

Visais atvejais nutraukiant darbo sutartį turi būti laikomasi tų reikalavimų, kuriuos nustato konkretus darbo sutarties nutraukimo pagrindas.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso (toliau – DK) 36 str. 1 d. nurodyta, kad siekiant patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, taip pat ar sulygtas darbas tinka darbuotojui, sudarydamos darbo sutartį darbo sutarties šalys gali sulygti dėl išbandymo. Išbandymo terminas negali būti ilgesnis negu 3 mėnesiai, o pratęsti išbandymo laikotarpį darbo sutarties šalių susitarimu draudžiama.

Remiantis DK 36 str. nuostatomis tiek, darbdavys, pripažinęs, kad darbuotojo išbandymo rezultatai nepatenkinami, tiek darbuotojas, nusprendęs, kad darbo sąlygos jam netinka, turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu įspėjus kitą darbo sutarties šalį prieš 3 darbo dienas. Tiesa, šis įspėjimas darbuotojo gali būti atšauktas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po jo pateikimo.

Tačiau šiuo atveju labai svarbu yra tai, kaip yra suformuluota darbo sutarties sąlyga dėl išbandymo laikotarpio – išbandymo laikotarpis nustatytas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui, išbandymo laikotarpis nustatytas norint patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui ar tiesiog apsiribota bendra formuluote, jog nustatomas išbandymo laikotarpis. Taigi, jeigu darbo sutartyje nurodyta, jog „išbandymo laikotarpis nustatomas norint patikrinti, ar darbuotojas tinka sulygtam darbui“, tai reiškia, jog teisę pasinaudoti sutrumpintu 3 darbo dienų įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą terminu turi tik darbdavys. Jeigu darbo sutartyje nurodyta, kad „išbandymo laikotarpis nustatomas norint patikrinti, ar darbas tinka darbuotojui“, tai reiškia, jog išbandymo laikotarpio įvertinimas priklauso nuo paties darbuotojo, kuris turi teisę nutraukti darbo sutartį išbandymo laikotarpiu, įspėjęs apie tai darbdavį prieš 3 darbo dienas. Tuo atveju, jeigu darbo sutartyje yra nurodytos abi išbandymo sąlygos arba yra apsiribota tik bendra formuluote, jog  „nustatomas išbandymo laikotarpis“, tai laikoma, kad tiek darbdavys, tiek darbuotojas turi teisę nutraukti darbo sutartį, įspėdami apie tai kitą šalį raštu prieš 3 darbo dienas.

Taigi, jeigu pagal Jūsų darbo sutartyje nurodytą susitarimo dėl išbandymo formuluotę Jūs turite teisę nutraukti darbo sutartį DK 36 str. pagrindu (t. y. bandomuoju laikotarpiu įvertinus, jog darbas ar jo sąlygos Jums netinka), tai galite pasinaudoti sutrumpintu įspėjimo terminu ir įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą prieš 3 darbo dienas. Priešingu atveju, įspėti darbdavį apie darbo sutarties nutraukimą darbuotojo iniciatyva be svarbių priežasčių turėtumėte ne vėliau kaip prieš 20 kalendorinių dienų (DK 55 str. 1 d.). Žinoma, visada galite pasiūlyti darbdaviui nutraukti darbo sutartį šalių susitarimu (DK 54 str.) ir pasiūlyti kitokį darbo sutarties nutraukimo terminą.

 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.