DARBDAVIO PASIRENGIMAS NAUJO DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMUI

DARBDAVIO PASIRENGIMAS NAUJO DARBO KODEKSO ĮGYVENDINIMUI

2017 m. liepos 1 d. įsigalioja naujos redakcijos Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas (toliau – Darbo kodeksas), kuris įneš daugybę naujovių darbo santykių srityje. Įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui įmonės, priklausomai nuo jų dydžio, liepos 1 d. turės ne tik visas darbuotojų darbo sutartis išdėstyti nauja redakcija, bet ir privalomai pradėti taikyti naujas darbo tvarkas, dėl ko susidarys nemažai praktinių problemų.

Numatomi esminiai naujos redakcijos Darbo kodekso pakeitimai: keičiasi darbo sutarčių pavyzdinė forma ir reikalavimai, todėl visos galiojančios darbo sutartys turi būti išdėstytos nauja redakcija, panaikinamos arba keičiamos kai kurių rūšių darbo sutartys, sudaromos ir tvirtinamos įmonės darbo tarybos (renkami darbuotojų atstovai) ir kt. Viena iš esminių naujos redakcijos Darbo kodekso naujovių darbdaviams ta, kad darbdaviai, priklausomai nuo jų turimų darbuotojų skaičiaus, privalo patvirtinti ir jau nuo liepos 1 d. pradėti taikyti tam tikrus lokalius teisės aktus. Pavyzdžiui, įmonėms, kuriose dirba daugiau nei 20 darbuotojų, keliamas reikalavimas patvirtinti darbo apmokėjimo sistemą bei darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarką, o įmonėms, kuriose dirba daugiau nei 50 darbuotojų, be jau minėtų darbo apmokėjimo sistemos bei darbo tarybos skyrimo ir tvirtinimo tvarkos, taip pat keliamas reikalavimas patvirtinti informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarką, darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarką, darbuotojų asmens duomenų saugojimo politiką ir jos įgyvendinimo aprašą, lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir jos vykdymo priežiūros tvarką. Taip pat yra numatyta eilė kitų pakeitimų, susijusių su kasdieniais darbo santykiais.

Svarbu pabrėžti tai, kad visi minėti lokalūs teisės aktai (darbo tvarkos) bei kiti personalo dokumentai turi būti priimti ar pakeisti 2017 m. liepos 1 d. Be to, norint išvengti visų minėtų įmonės vidaus dokumentų privalomo derinimo su išrinktais darbuotojų atstovais (darbo tarybos nariais), rekomenduotina pasiruošti naujos redakcijos Darbo kodekso įgyvendinimui dar iki 2017 m. liepos 1 d. Tad pradėkite ruoštis naujojo Darbo kodekso įgyvendinimui bei personalo dokumentų pertvarkai jau dabar. Reikia pagalbos? Kreipkitės, mes galime Jums padėti.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų), dėl detalios teisinės konsultacijos bei pasirengimo naujos redakcijos Darbo kodekso įgyvendinimui galite kreiptis www.teisinekonsultacija.lt, el. paštu info@teisinekonsultacija.lt arba tel. +37065059555.