BENDRASIS SUTUOKTINIŲ TESTAMENTAS

BENDRASIS SUTUOKTINIŲ TESTAMENTAS

Kartu su vyru pas notarą sudarėme bendrąjį sutuoktinių testamentą, pagal kurį vienas kitą paskyrėme savo įpėdiniu, taip pat visą savo turtą po mūsų abiejų mirties palikome vienam iš savo sūnų. Neseniai vyras mirė, po jo mirties palikimą priėmiau. Vėliau aš kreipiausi į notarą norėdama pakeisti testamentą, tačiau notarė atsakė, kad bendrojo sutuoktinių testamento pakeisti negalima. Ar įmanoma šią situaciją išspręsti kitu būdu? Įpėdiniu paskirtas sūnus su manimi elgiasi labai nepagarbiai, todėl nenoriu, kad jis paveldėtų visą turtą po mano mirties.
Violeta

Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse (toliau – CK) yra numatyta galimybė sutuoktiniams sudaryti jų bendrąjį testamentą. CK 5.43 str. nurodyta, kad bendruoju sutuoktinių testamentu abu sutuoktiniai vienas kitą paskiria savo įpėdiniu ir po vieno sutuoktinio mirties visą mirusiojo turtą (iš jo ir bendrosios sutuoktinių nuosavybės dalį) paveldi pergyvenęs sutuoktinis, išskyrus privalomąją palikimo dalį (ji skirta palikėjo vaikams ar tėvams, kuriems palikėjo mirties dieną reikalingas išlaikymas). Taigi, bendruoju sutuoktinių testamentu kiekvienas sutuoktinis kitam palieka visą savo turtą, taip pat gali paskirti įpėdinį, kuris paveldės turtą mirus pergyvenusiam sutuoktiniui (CK 5.45 str. 2 d.) – t. y. sutuoktiniai išreiškia bendrą valią, kas paveldės turtą po jų abiejų mirties. Kaip matome, pagrindinis sutuoktinių tikslas sudarant bendrąjį sutuoktinių testamentą – turto palikimas vienas kitam siekiant pasirūpinti vienas kitu, t. y. kad po sutuoktinio mirties pergyvenęs sutuoktinis įgytų nuosavybės teisę į paveldėtą turtą ir galėtų laisvai juo disponuoti.
Remiantis CK 5.46 str. 2 d., sutuoktinio sudaryti testamentai, neatšaukus bendrojo sutuoktinių testamento, negalioja. Atšaukti bendrąjį sutuoktinių testamentą galima tik iki palikimo atsiradimo, t. y. tik abiem sutuoktiniams esant gyviems. Tačiau vienam sutuoktiniui mirus, kitas sutuoktinis neturi teisės pakeisti bendrojo testamento (CK 5.49 str. 1 d.). Taigi, pergyvenusiam sutuoktiniui, kuris priėmė palikimą pagal bendrąjį testamentą, mirusio sutuoktinio valia dėl tolesnio paveldėjimo, išreikšta bendrajame testamente, yra privaloma ir pergyvenęs sutuoktinis bendrame testamente išreikštos abiejų valios keisti neturi teisės.
Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad Jūs, po sutuoktinio mirties priimdama palikimą, įgijote nuosavybės teisę į paveldėtą turtą, o nuosavybės teisė gali būti apribota tik paties savininko valia arba įstatymo, arba teismo sprendimo, priimto įstatymų pagrindu. Todėl, nors atšaukti ar pakeisti bendrojo sutuoktinių testamento pagal CK nuostatas ir negalite, tačiau turite teisę paveldėtu turtu laisvai disponuoti (parduoti, dovanoti, nuomoti ir pan.). Įstatymas disponuoti paveldėtu turtu nedraudžia. Tokia išvada atitinka ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką šiuo klausimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-104/2014). Priešingas CK 5.49 str. normos aiškinimas prieštarautų viso paveldėjimo instituto esmei. Draudimas pergyvenusiam sutuoktiniui disponuoti pagal bendrąjį testamentą paveldėtu turtu reikštų, kad pergyvenęs sutuoktinis faktiškai netampa paveldėto turto savininku, pvz.: negali naudotis turtu, jį išnuomoti, dovanoti, leisti paveldėtas lėšas ir t.t., kas neatitiktų bendrųjų nuosavybės teisės santykius reglamentuojančių normų turinio (2014-06-05 Vilniaus apygardos teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2A-1103-619/2014).
Apibendrinant pasakytina, kad pakeisti arba atšaukti bendrąjį sutuoktinių testamentą Jūs negalite, tačiau turite teisę laisvai savo nuožiūra disponuoti paveldėtu turtu – galite jį parduoti, galite dovanoti kitiems savo vaikams ir pan.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.

R. Malevskytės konsultacija 2017 m. gegužės mėn. buvo publikuojama viename populiariausių žurnalų moterims Lietuvoje "Moters patarimai".