ATOSTOGOS BEI JŲ SUTEIKIMO TVARKA PAGAL NAUJĄ DARBO KODEKSĄ

ATOSTOGOS BEI JŲ SUTEIKIMO TVARKA PAGAL NAUJĄ DARBO KODEKSĄ

1. Noriu paklausti, kiek man priklauso kasmetinių atostogų grįžus po motinystės atostogų, kurių esu išėjusi vieneriems metams? Eglė

Pagal anksčiau galiojusio Darbo kodekso 166 str. 1 d. buvo nustatyta 28 kalendorinių dienų kasmetinių minimaliųjų atostogų trukmė (per metus). Taigi, jei neturite teisės į papildomas atostogas ir Jūsų motinystės atostogos truko laikotarpiu iki 2017-07-01, tai Jums už metus turėtų priklausyti 28 kalendorinės dienos kasmetinių atostogų, kurios turėtų būti perskaičiuotos darbo dienomis. Tikslų sukauptų atostogų skaičių, taip pat kiek atostogų turite jas perskaičiavus pagal naują tvarką, galite sužinoti savo darbovietės buhalterijoje.

Iki naujos redakcijos Darbo kodekso įsigaliojimo (t. y. iki 2017-07-01) sukauptos kasmetinės atostogos (įskaitant ir papildomas atostogas) suteikiamos darbo dienomis, už kiekvienas 7 kalendorines dienas atostogų suteikiant 5 darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 6 darbo dienas už kiekvienas 7 dienas (jeigu dirbama 6 dienas per savaitę). Jeigu yra dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą, tai atostogos yra suteikiamos savaitėmis.

 

2. Dirbu slenkančiu grafiku. Turiu sukaupusi 22 kalendorines dienas kasmetinių atostogų. Noriu sužinoti, kiek atostogų aš turėsiu pagal naują Darbo kodeksą perskaičiavus jas į darbo dienas? Irma, Gintarė ir Sonata

Pagal LR Darbo kodekso 126 str. 2 d. darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos.

Nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Darbo kodeksui pasikeitė ir kasmetinių atostogų suteikimo principas – kasmetinės atostogos yra suteikiamos darbo (ne kalendorinėmis) dienomis. Iki naujos redakcijos Darbo kodekso įsigaliojimo (t. y. iki 2017-07-01) sukauptos kasmetinės atostogos (įskaitant ir papildomas atostogas) suteikiamos darbo dienomis, už kiekvienas 7 kalendorines dienas atostogų suteikiant 5 darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 6 darbo dienas už kiekvienas 7 dienas (jeigu dirbama 6 dienas per savaitę). Jeigu yra dirbama pagal suminę darbo laiko apskaitą, tai atostogos yra suteikiamos savaitėmis. Taigi, jei turite sukaupusi 22 kalendorines dienas kasmetinių atostogų, tai jas perskaičiavus, Jums turėtų priklausyti 3 savaitės ir 1 diena kasmetinių atostogų.

 

3. Auginame neįgalų vaiką, kuriam metų pradžioje suėjo 18 metų. Ar šiemet man bus pridėta papildoma atostogų diena? Vaida

Pagal LR Darbo kodekso 138 str. 1 d. (Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos) darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų, suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos. Taigi, auginant pilnametį neįgalų vaiką, papildomos ar pailgintos atostogos neturėtų būti suteiktos.

Tačiau, Jūs turite teisę į ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) kasmetines atostogas. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos.

 

4. Kaip bus skaičiuojamos kasmetinės atostogos darbuotojams, dirbantiems slenkančiu darbo grafiku (esant suminei darbo laiko apskaitai)? Kiek šiuo atveju man priklauso kasmetinių atostogų – 20 ar 24 darbo dienos? Kristina ir Asta

Pagal LR Darbo kodekso 126 str. 2 d. darbuotojams suteikiamos ne mažiau kaip 20 darbo dienų (jeigu dirbama 5 darbo dienas per savaitę) arba ne mažiau kaip 24 darbo dienų (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę) kasmetinės atostogos. Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės atostogos. Atostogos skaičiuojamos darbo dienomis. Švenčių dienos į atostogų trukmę neįskaičiuojamos.

Taigi, dirbant pagal suminę darbo laiko apskaitą, Jūs turite teisę į ne trumpesnės kaip keturių savaičių trukmės kasmetines atostogas.

 

5. Kokie pokyčiai su kasmetinėmis atostogomis valstybės tarnautojams? Ar galioja tos pačios taisyklės kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartis? Ar būtina per metus išnaudoti 14 nepertraukiamų kalendorinių dienų atostogų? Nes aš 14 dienų atostogų jau nebeturiu. Indrė

Kol kas valstybės tarnautojams galioja ta pati LR Valstybės tarnybos įstatymo 36 str. nuostata - Valstybės tarnautojui suteikiamos 28 kalendorinių dienų kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, vienam auginančiam vaiką iki keturiolikos metų arba neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų, taip pat valstybės tarnautojui, kuris pripažintas neįgaliuoju, suteikiamos 35 kalendorinių dienų kasmetinės minimalios atostogos. Valstybės tarnautojui, turinčiam didesnį kaip penkerių metų tarnybos stažą, už kiekvienų paskesnių trejų metų tarnybos stažą suteikiamos 3 kalendorinės dienos kasmetinių papildomų atostogų, tačiau bendra kasmetinių atostogų trukmė negali būti ilgesnė kaip 42 kalendorinės dienos.

Vienintelė naujovė valstybės tarnautojų atostogų klausimu yra ta, kad bent viena iš kasmetinių atostogų dalių negali būti trumpesnė kaip dešimt darbo dienų. Jeigu 10 darbo dienų atostogų neturite sukaupusi, tai atostogų galite eiti tokiam laikui, kiek turite sukauptų kasmetinių atostogų.

 

6. Po kasmetinių atostogų perskaičiavimo iš kalendorinių dienų į darbo dienas, mano atostogos sumažėjo 2 dienomis. Ar darbuotojas turi teisę pasirinkti, kurias dienas sumažinti? Ar darbdavys gali sumažinti savo nuožiūra be darbuotojo sutikimo? Jūratė

Iki naujos redakcijos Darbo kodekso įsigaliojimo (t. y. iki 2017-07-01) sukauptos kasmetinės atostogos (įskaitant ir papildomas atostogas) suteikiamos darbo dienomis, už kiekvienas 7 kalendorines dienas atostogų suteikiant 5 darbo dienas kasmetinių atostogų (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę). Taigi, atostogos nesumažėja, tiesiog vietoje 7 kalendorinių dienų, turite 5 darbo dienas atostogų.

 

7. Norėčiau sužinoti, ar turint sukaupus kasmetinių atostogų už 3 metus galima už per 1 metus sukauptas kasmetines atostogas gauti kompensaciją, o kitas - išnaudoti? Danutė

Pagal LR Darbo kodekso 127 str. 6 d. kasmetines atostogas pakeisti pinigine kompensacija draudžiama, išskyrus darbo santykių pasibaigimą, kai darbuotojui sumokama kompensacija už nepanaudotas visos trukmės kasmetines atostogas ar jų dalį. Darbuotojai, iki Darbo kodekso įsigaliojimo turintys nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d. (LR Darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 6 str. 8 d.).

 

8. Galiojant senam Darbo kodeksui, gaudavau papildomų atostogų, kadangi viena auginu nepilnametę dukrą (dukters tėvas miręs). Ar man priklauso papildomos atostogos ir pagal naująjį Darbo kodeksą? O jeigu yra dvi nepilnametės dukros (vienai iš jų dar nėra trejų metų)? Daiva ir Jolita

Priklauso nuo to, kokio amžiaus yra Jūsų nepilnametė dukra. Pagal LR Darbo kodekso 138 str. 1 d. (Pailgintos atostogos, papildomos atostogos ir kitos lengvatos) darbuotojams, vieniems auginantiems vaiką iki 14 metų suteikiamos 25 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 5 dienas per savaitę) arba 30 darbo dienų kasmetinės atostogos (jeigu dirbama 6 darbo dienas per savaitę). Jeigu darbo dienų per savaitę skaičius yra mažesnis arba skirtingas, darbuotojui turi būti suteiktos penkių savaičių trukmės atostogos.

 

9. Ar mamadieniai kaupiasi prie atostogų, jeigu jų nepanaudoji? Ar yra toks dalykas, kad jei mamadienio nepanaudoji, tai jis tau turi būti apmokėtas kaip priedas 80%? Ieva

Pagal LR Darbo kodekso 138 str. 3 d. darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų, suteikiama 1 papildoma poilsio diena per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę), o auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų, – 2 dienos per mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę), mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį. Teise į papildomą poilsio dieną per mėnesį nepasinaudojus, papildomą poilsio dieną tą mėnesį tiesiog prarandate. Neišnaudotos papildomos poilsio dienos prie kasmetinių atostogų nepridedamos, priedas už jas taip pat nemokamas.

Išimtis numatyta tik darbuotojams, dirbantiems ilgesnėmis negu 8 darbo valandos pamainomis - jų prašymu šis papildomas poilsio laikas gali būti sumuojamas kas trys mėnesiai.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.

R. Malevskytės konsultacija 2017 m. liepos mėn. buvo publikuojama viename populiariausių internetinių portalų www.15min.lt. 

https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/laisvalaikis/teisininkas-atsako-i-15min-skaitytoju-klausimus-atostogos-bei-ju-suteikimo-tvarka-pagal-nauja-darbo-kodeksa-1038-826098