ASMENS APRIBOJIMAS IMTI GREITUOSIUS KREDITUS

ASMENS APRIBOJIMAS IMTI GREITUOSIUS KREDITUS

Ar yra kokia nors teisinė galimybė apriboti žmogaus teisę imti greitąsias paskolas? Žmogus alkoholikas ir pats nesugeba grąžinti paskolų, pridaro daug rūpesčių šeimai.

Jolita

Taip, tokia galimybė yra. Lietuvos Bankas teikia apsaugos nuo vartojimo kreditų paslaugą STOP VARTOJIMO KREDITAMS, taip pat kredito biuras ,,Creditinfo Lietuva” teikia paslaugą NENORIU KREDITO.

Apsaugos nuo vartojimo kreditų paslauga gali padėti apsisaugoti nuo neatsakingo skolinimosi, taip pat saugumo tikslais – siekiant apsisaugoti, kad Jūsų vardu nebūtų imami vartojimo kreditai ir pan. Šios paslaugos pagalba žmogus gali nemokamai įtraukti save į sąrašą asmenų, kuriems vartojimo kreditai pasirinktu laikotarpiu nebus teikiami. Pažymėtina tai, kad į nekredituotinų asmenų registrą įtrauktas asmuo negalės gauti jokių vartojimo kreditų – įskaitant greituosius kreditus, bankų bei kredito unijų vartojimo paskolas, tarpusavio skolinimosi platformas internete, kreditines korteles, taip pat negalės pirkti išsimokėtinai (lizingu). Tačiau į nekredituotinų asmenų registrą įtrauktas asmuo negalės gauti tik vartojimo kreditų, kitos paskolos (pvz. būsto paskola) bus teikiama bendra tvarka. Į tokį sąrašą įsirašyti gali bet kuris žmogus. Visos vartojimo kreditus teikiančios bendrovės nuo 2016 m. lapkričio 1 d. privalo prieš teikdamos vartojimo kreditą patikrinti nekredituotinų asmenų sąrašą. Patikra, ar asmuo nėra įrašytas į sąrašą, atliekama sprendimo dėl vartojimo kredito suteikimo priėmimo momentu. Jeigu vartojimo kredito prašantis asmuo yra įrašytas į nekredituotinų asmenų sąrašą, jam vartojimo kreditas negali būti suteikiamas. Taigi, jam panorėjus skolintis, kredito įstaiga vartojimo paskolos tiesiog nesuteiks. Jeigu kredito įstaiga vartojimo paskolą tokiam asmeniui vis dėlto suteiks, sutartis bus laikoma negaliojančia.

Prašymai įtraukti asmenį į nekredituotinų asmenų sąrašą gali būti teikiami elektroniniu būdu prisijungus per elektroninės bankininkystės sistemą (paspaudus šias nuorodas: http://www.lb.lt/lt/stop-vartojimo-kreditams; https://www.manocreditinfo.lt/paslaugos/nenoriu-greito-kredito), taip pat atvykus į Lietuvos banką arba Lietuvos bankui siunčiant prašymą paštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Asmeniui, įrašytam į nekredituotinų asmenų sąrašą, neleidžiama sudaryti vartojimo kredito sutarčių jo prašyme nurodytą laikotarpį. Jeigu asmens prašyme neleisti jam sudaryti vartojimo kredito sutarčių nenurodytas terminas, per kurį jam nebūtų leidžiama sudaryti minėtų sutarčių, laikoma, kad šis terminas yra 2 metai nuo asmens įrašymo į sąrašą dienos (LR Vartojimo kredito įstatymo 21str. 4 d.).

Pateikti prašymą įtraukti asmenį į nekredituotinų asmenų sąrašą gali pats asmuo ar jo atstovas (su įgaliojimu), taip pat jo artimieji, globos institucija ar prokuroras. Tiesa, artimiesiems (sutuoktiniui, tėvams, pilnamečiams vaikams) įžvelgus neatsakingo skolinimosi problemą, tačiau neturint tinkamo įgaliojimo prašymui Lietuvos bankui pateikti, reikėtų kreiptis į teismą su pareiškimu dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu finansų srityje ir prašyti uždrausti savo artimajam su kredito įstaigomis sudaryti vartojimo paskolas. Asmeniui, piktnaudžiaujančiam teise sudaryti vartojimo kredito sutartis, teismas įstatymų nustatyta tvarka gali uždrausti sudaryti vartojimo kredito sutartis. Teismas per 3 darbo dienas nuo teismo sprendimo uždrausti asmeniui, piktnaudžiaujančiam šia teise, sudaryti vartojimo kredito sutartis įsiteisėjimo dienos privalo išsiųsti sprendimą Lietuvos bankui, kuris gauto teismo sprendimo pagrindu asmenis įrašo į nekredituotinų asmenų sąrašą teismo sprendime nurodytam laikotarpiui.

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų, atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.