AR GALIOJA VEKSELIS, JEI PRALEISTAS JO PATEIKIMO APMOKĖTI TERMINAS?

AR GALIOJA VEKSELIS, JEI PRALEISTAS JO PATEIKIMO APMOKĖTI TERMINAS?

AR GALIOJA VEKSELIS, JEI PRALEISTAS JO PATEIKIMO APMOKĖTI TERMINAS?

Paskolinau draugui pinigų, sutarėme dėl konkrečios paskolos grąžinimo datos bei pasirašėme paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Prieš mėnesį suėjo paskolos pagal pasirašytą vekselį grąžinimo terminas, su man skolingu draugu bendravome telefonu, jis vis žadėjo paskolą grąžinti, tačiau paskolos iki šiol man negrąžino ir pastaruoju metu net ėmė vengti bendravimo su manimi. Aš dėl paskolos grąžinimo raštu į jį taip pat kol kas nesikreipiau. Ar galioja vekselis, jei praleistas jo apmokėjimo terminas? Kur turėčiau kreiptis dėl skolos išieškojimo? Nerijus

Lietuvos Respublikos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (toliau – Vekselių įstatymas) PAPRASTASIS NEPROTESTUOTINAS VEKSELIS apibrėžiamas kaip vertybinis popierius, kuris išrašomas nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui. Paprastasis neprotestuotinas vekselis yra gana populiarus ir dažnai naudojamas kaip priemonė įforminti pinigų skolinimąsi ar užtikrinti jau esamą finansinį įsipareigojimą. Vekselio populiarumą greičiausiai lemia tai, kad jo išrašymo procedūra yra greita ir nesudėtinga, o vekselio turėtojo (t. y. kreditoriaus) reikalavimai yra tenkinami ne ginčo tvarka (vekselio turėtojui nereikia kreiptis į teismą, užtenka gauti notaro vykdomąjį įrašą ir pateikti šį dokumentą antstoliui, kad skola būtų priverstinai išieškoma).

Tačiau tam, kad vekselio turėtojas galėtų greitai bei efektyviai išieškoti skolą pagal turimą paprastąjį neprotestuotiną vekselį, jis turi laikytis Vekselių įstatyme jam nustatytų reikalavimų. Visų pirma, vekselio turėtojui (t. y. kreditoriui) yra nustatyta pareiga laiku ir tinkamai pateikti vekselį apmokėti ir pranešti vekselio davėjui (t. y. skolininkui) apie tai, kad vekselis neapmokėtas. Pagal Vekselių įstatymo nuostatas suėjus vekselyje nurodytam terminui, vekselio turėtojas, turi: 1) vekselį pateikti apmokėti paskutinę mokėjimo termino dieną arba per dvi po jos einančias darbo dienas; 2) pranešti apie tai, kad vekselis neakceptuotas arba neapmokėtas, per keturias darbo dienas po vekselio pateikimo akceptuoti arba apmokėti. Tik įvykdžius šias sąlygas, kreditoriaus reikalavimai patenkinami ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą. Jeigu aukščiau nurodyti veiksmai dėl paprastojo vekselio pateikimo apmokėti buvo įvykdyti tinkamai, kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo galima per 1 (vienerius) metus nuo mokėjimo termino pabaigos. Turint vykdomąjį įrašą, galimą kreiptis į antstolį dėl priverstinio skolos išieškojimo.

Pasibaigus Vekselių įstatyme nustatytam terminui pateikti apmokėti paprastąjį  neprotestuotiną vekselį, jis praranda vertybinio popieriaus statusą. Tai reiškia, kad praleidus Vekselių įstatyme įtvirtintą paprastojo neprotestuotino vekselio pateikimo apmokėti terminą, vekselis tampa paprastu skolos rašteliu, tačiau skolininko pareiga grąžinti paskolą išlieka. Tokiu atveju, susidarę teisiniai santykiai vertinami kaip skolininko bei kreditoriaus iš paskolos sutarties atsiradę teisiniai santykiai (sandoris), o kreditorius turi teisę remdamasis vekseliu, kaip rašytiniu įrodymu, patvirtinančiu skolininko pareigą atsiskaityti su kreditoriumi, kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos išieškojimo.

Taigi atsižvelgiant į tai, kad Jūsų atveju, nesilaikyta Vekselių įstatyme nurodytų reikalavimų ir vekselis įstatyme nustatytu terminu nebuvo įteiktas skolininkui apmokėti, taip pat nustatyta tvarka bei terminais nebuvo išsiųstas pranešimas skolininkui apie tai, kad vekselis neapmokėtas, Jūsų finansinis reikalavimas negali būti patenkinamas ne ginčo tvarka notarui išduodant vykdomąjį įrašą. Tačiau Jūs turite teisę laikydamasis bendrojo 10 metų senaties termino kreiptis į teismą su ieškiniu dėl skolos išieškojimo.

 

Pateikta informacija yra bendro pobūdžio (neanalizavus konkrečių dokumentų atsižvelgiant tik į klausimą), dėl detalios teisinės konsultacijos galima kreiptis www.teisinekonsultacija.lt.

R. Malevskytės konsultacija 2017 m. sausio mėn. buvo publikuojama viename populiariausių žurnalų moterims Lietuvoje "Moters patarimai".